Na��tavam...

Ramenný kĺb

Aké sú príčiny ťažkostí s ramenným kĺbom?

Ramenný kĺb je pre unikátnu schopnosť veľkého rozsahu hybnosti  a zároveň stability, jedným z najzraniteľnjších kĺbov. Chronická  bolesť s obmedzením hybnosti - impingement syndróm, nestabilita či poškodenie rotátorovej manžety može vzniknúť z viacerých príčin. 

Úraz. Najčastejší úraz ramena je jeho vykĺbenie -  „luxácia“, alebo poškodenie väziva AC kĺbu /akromioklavikulárneho /. Tieto typy poranení veľmi často vznikajú po páde na lyžiach alebo z bicykla. Najrizikovejším športom je hokej, pretože ramenný kĺb je pri tomto športe extrémne namáhaný a vyskočenie pozorujeme  už u mladých "hokejistov".  Zvláštnou kategóriou je skupina športovcov s opakovanými "mikroúrazmi - mikrotraumami". Ide o volejbalistov, tenistov, hádzanárov, ale aj ťažko pracujúcich ľudí, ktorí sústavne preťažujú svoje rameno v nadhlavovej polohe -"švihu" a  tak poškodia jeho mäkké štruktúry /overuse injury/.

Degeneratívne zmeny - artróza. Postupné degeneratívne /artrotické /- zmeny na chrupavkách a kostiach ramena spôsobujú bolesti, ktoré limitujú hybnosť a silu ramenného kĺbu. Najčastejšie ide o impingement syndróm a AC artrózu, keď dochádza ku vytvoreniu kĺbnych výrastkov a usadením kalcia v šľachách  ramena.

Vrodené zmeny. Do tejto skupiny zaraďujeme pacientov s hypermobilitou a multidirekcionálnou instabilitou ramenného kĺbu /MDI/.Ťažkosti sú neúrazového charakteru. Ide o genetickú "voľnosť" kĺbneho púzdra a vaziva. 

V dennej praxi sa stretávame s pacientami, ktorí svoje ťažkosti s ramenným kĺbom bagatelizujú a veria  že to "prejde"samé.Lekára vyhľadajú neskoro a tak čakajú na "množstvo" luxácií ramena, boleť a obmedzenie  hybnosti tolerujú až pokiaľ im to výrazne nelimituje denný život. Vieme však, že aj moderná medicína dosahuje lepšie výsledky pri rýchlej a správnej diagnostike a liečbe  napr.najmodernejšími artroskopickými operáciami.