Na��tavam...

Operácia menisku

Artroskopická operácia menisku je najčastejšou opráciou z celého spektra artroskopických operácií kĺbov. Touto najmodernejšou metódou sa odstraňuje len poškodená časť menisku, pričom zdravá časť ostáva v kolennom kĺbe a naďalej plní svoju funkciu -parciálna menisectómia. V niektorých prípadoch najmä po čerstvých úrazoch mladých ľudí sa dá meniskus zošiť - sutura menisku.Artroskopia menisku sa robí vo vyspelých krajinách vo viac ako 90% prípadoch systémom "one day surgery - jednodňovej chrirugie"- teda pacient je prepustený do domáceho ošetrovania po niekoľkých hodinách po operácii.