Na��tavam...

Plastika skríženého väzu STGR

Hamstringy - STGR technika

 

Ide o najmodernejšiu a vo svete čoraz viac používanú operačnú techniku plastiky skríženého väzu. Hovorí sa aj o technike"one incision"-teda na odber "šliach" je potrebná len - cca 2,5-3 cm jazvička na vnútornej časti predkolenia.Pri tejto artroskopickej  technike sa odoberajú  šľachy z tzv.skupiny “hamstringov”.Jedna šľacha zo svalu m.semitendinosus a druhá z m.gracilis.Všeobecne prijatá skratka pre tento typ šliach je STGR (SemiTendinosus GRacilis). Odobrané cca 25 cm dlhé šľachy - štepy sa upravújú do finálneho tvaru štvorpletenca tzv.”quadruštepu”.Jeho dĺžka je cca 1Ocm a hrúbka cca 7-9mm.

Tendo štep sa zavádza do kolena pod artroskpickou kontrolou na pôvodné miesto originálneho predného skríženého väzu cez predvŕtané kostné kanály v tibii-kosť predkolenia a avo femure-stehenná kosť.Následne sa v kolene pevne zafixuje pomocou vstrebateľných skrutiek. Časom prechádza histologickou prestavbou a vhojením do jednotlivých kostí.Takto vzniká po cca 6-8 mesiacoch takmer plnohodnotná náhrada pôvodného roztrhnutého väzu.Relatívnou nevýhodou tejto techniky je pomalšie vhojenie štepu do kostných kanálov.Avšak po ca 8 mesiacoch je stabilita kolena rovnaká ako pri technike BTB.Výhodou je minimálna pooperačná bolestivosť a výborná tolerancia pooperačnej rehabilitácie.Kozmetický efekt jednej malej jazvičky je dôležitý najmä u žien.