Na��tavam...

Impingement syndróm

Čo je impingement syndróm?

Impingement syndróm je bolestivý stav ramenného kĺbu spôsobený iritáciou až zápalovou reakciou synoviálneho vačku (subakromionálna burza) pod akromionom (lopatkový výbežok). Funkciou burzy je lubrikačný efekt medzi šľachami rotátorovej manžety a akromionom. Ak dochádza ku postupnému zužovaniu priestoru medzi akromionom a hlavicou ramennej kosti, pociťujeme bolesť, ktorá sa často mení na chronickú. Pritom dochádza ku porušeniu optimálnej biomechaniky ramena .Tak môže dôjsť ku zápalu až poškodeniu šľachy m. supraspinátus (rotátorova manžeta) najmä pri mechanickom kontakte hlavice humeru s akromionom.


Čo je jeho príčinou vzniku?

Tento problém vzniká z viacerých príčin.

a) Bez úrazu - z genetickej predispozície, kedy dochádza ku zmene anatomického tvaru akromionu najmä vo veku nad 40 rokov s prípadným ukladaním kalcifikátov v tejto oblasti. b) Dlhodobé preťažovanie pri práci, nadhlavové športy ako je tenis a volejbal (overuse injury). c) Po úraze ramena. Najčastejšie ide o pád na lyžiach či z bicykla, keď hlavica ramena narazí do akromionu a spôsobí stlačenie a poškodenie rotátorovej manžety. V týchto prípadoch môže dôjsť ku zakrvácaniu do subakromionálnej burzy a poškodeniu šľachy m.supraspinatus. Počiatočné výrazné bolesti pri dvíhaní ramena sa postupne zmierňujú, ale často prechádzajú do chronického štádia s obmedzením rozsahu hybnosti - najmä nad úroveň ramien.


Ako sa impingement diagnostikuje?

Ako sa lieči?

a) V počiatočných štádiách je liečba konzervatívna. Protizápalová liečba nesteroidnými antireumatikami  a masťami s cielenou rehabilitáciou môžu vyliečiť tento stav. Veľa pacientov však pociťuje kolísavé ťažkosti s postupným zhoršovaním. S pribúdajúcim časom môže dôjsť ku zväčšovaniu poškodenia šliach rotátorovej manžety a výraznému obmedzeniu hybnosti ramena, čo komplikuje následnú liečbu. Tento stav sa nazýva (frousen shoulder) - syndróm zmrznutého ramena. b) Operačná liečba je indikovaná pri zlyhaní konzervatívneho postupu v rozvinutých štádiách . Artroskopicky môžeme nielen diagnostikovať, ale zároveň aj ošetriť degeneračné a zápalové zmeny. Pri zápale, zväčšení a zrastoch subakromionálnej burzy (subakromionálnej burzitíde) uvoľňujeme zrasty (adhézie) a vykonávame jej čiastočné alebo úplné odstránenie (bursectomiu). Mechanické zúženie subakromionálneho priestoru s prípadnými kalcifikátmi sa ošetruje artroskopicky pomocou tenkej frézky s odsávaním, pričom odstraňujeme aj cca 2-3 mm prednej časti akromionu (subakromionálna dekompresia). Pri kompletnom poškodení – roztrhnutí rotátorovej manžety je operačná liečba rozšírená o tzv. sutúra rotátorovej manžety.
Certifikát
Certos
Naši partneri
SZĽHDôveraUnionVŠZPSportWell