Na��tavam...

Noha

Deformity nohy
Hallux valgus


Hallux valgus je štrukturálna deformita kĺbu palca na nohe s vybočením palca navonok od stredu tela a vybočením prvej záprstnej kosti dovnútra. Liečbu zahajujeme u nefixovaných deformít konzervatívne. Používame gumové korektory, nočné redresné ortézy a doporučujme širokú a pohodlnú mäkkú obuv. Odľahčovacie krúžky prikladáme na bolestivú prominenciu. Vhodné je pridať masáže, kúpele a pravidelné cvičenie nohy. Operačnú liečbu indikujeme podľa rozsahu, typu deformity a očakávaní pacienta.  Prihliadame aj k deformitám susedných prstov.


Hallux rigidus

Zatuhnutý palec je bolestivé postihnutie hlavného kĺbu palca pri rozvoji artrotických zmien. Kostené výrastky obmedzujú hybnosť a deformujú kĺb.  Bolesti sa zhoršujú pri chôdzi v topánkach s mäkkou podrážkou. Súčasťou konzervatívna terapie je obuv s pevnou podrážkou, protizápalové lieky podávané lokálne a celkovo.  Pri pokročilom a bolestivom náleze podľa rozsahu poškodenia  indikujeme odstránenie výrastkov alebo spevnenie kĺbu.


Metatarzalgia a pridružené deformity prstov

Metatarzalgia vzniká preťažením prednej časti nohy, ktoré je dané poklesom priečnej klenby  a následne vznikajú bolestivé otlaky pod hlavičkami predpriehlavkových kostí.  K odchýleniu palca sa pridružujú často aj deformity priľahlých prstov. Liečba je možná konzervatívna alebo pri pretrvávaní bolestí aj operačné riešenie.