Na��tavam...

O nás

Sportclinic je privátna špecializovaná klinika zameraná na artroskopické operácie kĺbov a športové úrazy.

Špecializujeme sa na diagnostiku a liečbu poranení a ochorení kĺbov. Ide najmä o úrazy vznikajúce pri pohybových aktivitách  nielen u vrcholových športovcov, ale aj u  ľudí pri rekreačnom športovaní, či  po bežnom páde. Hlavnou operačnou metódou je artroskopia.Táto metóda je vhodná v určitých štádiách aj na liečbu degeneratívneho ochorenia kĺbov "artrózy". Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Pacient hradí len oblasť nadštandarných privátnych služieb.

Náš tím tvoria lekári, fyzioterapeuti a zdravotné sestry.Všetci si svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti zvyšujú sústavným vzdelávaním. Pravidelne  sa zúčastňujú mnohých kongresov, sympózií, kurzov a workshopov doma i v zahraničí. Na tomto základe realizujeme najnovšie operačné postupy a techniky v artroskopii a športovej traumatológii. 


Slovenská zdravotnícka univerzita

V rámci školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity, organizujeme semináre a kurzy  pre lekárov z celého Slovenska. Súčasťou bývajú ukážky najmodernejších operačných techník "live operácie" a praktické tréningy"workshopy" na modeloch jednotlivých kĺbov.

Nadštandardné služby

Nenemocničné prostredie, individuálny prístup k vašim požiadavkám a množstvo nadštandardných služieb dopĺňa charakter našej kliniky. Diagnostika, operatíva a rehabilitácia  na našej klinike vytvára systém "všetko pod jednou strechou"....