Na��tavam...

Anatómia ramenného kĺbu

Anatómia

Ramenný kĺb je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele. Umožňuje obrovský rozsah hybnosti a zároveň je schopný veľkej sily. Práve pre tieto unikátne schopnosti je veľmi náchylný na poranenia. Natrhnutia svalov a šliach, degenerácie kostí a chrupaviek spôsobujú stratu jeho funkcie. Pozostáva z kostí , ligament a svalových skupín. Kosti ramenného kĺbu. Kľúčna kosť – clavicula, lopatka – scapula a ramenná kosť - humerus. Tieto kosti spolu vytvárajú dva kĺby. Akromioklavikulárny /AC kĺb/, ktorý je umiestnený medzi distálnou časťou klavikuly a akromionom /časť lopatky, ktorá tvorí najvyššie miesto ramenného kĺbu/.

Glenohumerálny kĺb - ramenný kĺb je typ guľovitého kĺbu s plytkou kĺbnou jamkou.To umožnuje veľký rozsah pohybu prakticky do všetkých strán. "Guľa" ramenná hlavica je vrchnou časťou ramennj kosti a "jamka" je glenoid - miskovitá časť vonkajšieho okraja lopatky, do ktorej hlavica zapadá.
Okraj glenoidu je rozšírený chrupavkovou časťou, ktorá sa volá - labrum. Pomocou tejto štruktúry sa úpína kĺbne púzdro a stabilizačné vazivá/glenohumerálne ligamentá/ ramenného kĺbu na kostenný okraj kĺbnej jamky. Kĺbne púzdo je pokryté tenkou synoviálnou výstelkou /synóvia/. 

Rotátorová manžeta je štruktúra skladajúca sa zo šliach s príslušnými svalmi, ktoré udržiavajú hlavicu ramennej kosti v kĺbnej jamke a zároveň umožňujú hybnosť a silu ramenného kĺbu.
Vakovité štruktúry - burzy napomáhajú jemnému kĺzaniu medzi jednotlivými štruktúrami. Najväčšia „subakromionálna“ burza ochraňuje šľachy rotátorovej manžety od kostnej časti akromionu.