Na��tavam...

Bankartova plastika

Artroskopická Bankartova plastika

Artroskopická operácia podľa Bankarta je v súčasnosti najuznávanejšou operačnou technikou na riešenie poúrazovej instability ramenného kĺbu(TUBS). Má porovnateľné percento úspešnosti ako OPEN techniky, ale menej limituje pooperačnú hybnosť. OPEN - teda cez veľkú operačnú ranu sú dnes ponechané na určitý typ nestability.
Nevyhnutnosťou na dosiahnutie dobrých operačných výsledkov je komplexné artroskopické inštrumentárium a špecializovaný operačný team.