Na��tavam...

Instabilita ramena

Čo je traumatická instabilita ramena?

Ide o poúrazový stav ramena, kedy dochádza ku opakovanej luxácii- vykĺbeniu ramena už čoraz častejšie a pri jednoduchších pohybom alebo úrazoch.Hovoríme že rameno mi "vyskakuje"

Ako sa diagnostikuje?

Diagnostika nestabilného ramena je pomerne jednoduchá. Anamnestické údaje od pacienta opisujú opakované epizódy vykĺbenia po úraze. Pri klinickom vyšetrení lekárom je dominantný pozitívny Aprehentačný test, kedy pacient v určitej polohe ramena pocituje strach z možnej luxácie. Doplňujúce rádiodiagnostické metódy ako je  napr.MRI napomáhajú ku finálnej diagnóze a indikácii ku operačnej liečbe.Čo je jej príčinou?

Instabilita vzniká po opakovaných úrazoch ramenného kĺbu spojené s jeho vykĺbením. Pacienti s takýmito ťažkosťami "dobre"poznajú pohotovostné amblancie, kde im lekári rameno naprávali a zafixovali.Po troch týždňoch začali rehabilitovať. Po liečbe sa stav zlepšil, ale luxácie sa následne opakovali. Pocit strachu z vykĺbenia je čoraz vačší, pretože k nemu dochádza čoraz "ľahšie". Najčastejšie sú postihnutí hokejisti, ale nestabilitavzniká často aj u bežných rekreačne športujúcich ľudí, napriklad po lyžiarskych úrazoch. Patologickým podkladom nestability ramenného kĺbu je Bankartova lézia. Ide o poškodenie kĺbneho púzdra a labra v mieste jeho úponu na kostný okraj kĺbnej jamky. Vzniká často už po prvom úraze.              

Aké typy instability existujú?

Poúrazová – Traumatická (TUBS). Jej vznik je vždy spojený s úrazom. Vyskytuje sa na jednom ramene v jednom smere. Na MRI je prítomná Bankartova lézia. Liečba je chirurgická. Vrámci všetkých instabilít je najčastejšia/95%/.

Vrodená – Atraumatická (AMBRI). Vzniká bez úrazu. Je často prítomná vo viacerých smeroch/MDI/ na oboch ramenách. Liečba je prevažne konzervatívna. Vyskytuje sa asi v 5%.

Mikroinstabilita (AIOS). Najčastejšie vzniká z nadmerného opotrebovania ramena (OVERUSE) u vrcholových športovcov a ťažko pracujúcich ľudí. Úplné vykĺbenie nie je prítomné. Stav je spojený s chronickou bolesťou.


Aká je najmodernejšia liečba?

Traumatická instabilita je indikáciou na operačnú liečbu. V súčastnosti je najmodernejšou a najuznávanejšou technikou Bankartova artroskopická operácia, pri ktorej sa kĺbne púzdro a labrum prifixuje ku kostnej jamke pomocou minikotvičiek.
Certifikát
Certos
Naši partneri
SZĽHDôveraUnionVŠZPSportWell