Na��tavam...

Lakťový kĺb

Čo je tenisový lakeť? 

Tenisový lakeť /laterálna epikondylitída/ je bolestivý stav vonkajšej strany lakťového kĺbu. Táto typická bolesť je spôsobená zápalovou reakciou úponu šliach svalov predlaktia, ktoré ohýbajú zápästie a ruku smerom nahor /extenzory/. Epikondyl je kostný výbežok ramennej kosti, ktorý sa dá dobre nahmatať na vonkajšej aj vnútornej strane lakťa. Na toto miesto sa upínajú svaly predlaktia.

 Aká je príčina vzniku a u koho najčastejšie vzniká?

 
Laterálna epikondylitída je často označovaná ako tenisový lakeť. Trápi tenistov najmä pri backhandovom údere. Príčinou vzniku je nepravidelné nárazové hranie , zlé technické zvládnutie úderu a nesprávna výstroj /mäkké lopty, tvrdý výplet rakety, hrubá rúčka atď./
Paradoxne veľmi často vzniká u  nešportovcov po rôznej opakovanej aktivite, ktorá nadmerne zaťaží svaly predlaktia /maľovanie bytu, skladanie nábytku alebo strihanie stromkov/. Niekedy je počiatočným momentom bežné udretie vonkajšej časti lakťa  o stenu alebo zárubňu dverí. Takto vzniká pomliaždenie a natrhnutie úponu šliach predlaktia s následnou obrannou zápalovou reakciou a bolestivým syndrómom. Tenisový lakeť môže vzniknúť v každom veku, ale najčastejšie trápi skupinu ľudí vo veku 35-50 rokov. Postihuje rovnako obe pohlavia.


Ako sa laterálna epikondylitída diagnostikuje? 

Základom diagnostiky je podrobná anamnéza – popis vzniku a chronológia ťažkostí. Klinické vyšetrenie s manévrami provokujúcimi bolesť v oblasti laterálneho epikondylu dopĺňa stanovenie diagnózy. Bolestivosť je veľmi typick á a varíruje od miernej bolesti pri tlaku na epikondyl až po výraznú pichavú bolesti pri pohybe predlaktia od tela a nahor, alebo pri dvíhaní ťažších predmetov. RTG vyšetrenie väčšinou nepreukáže patologické zmeny. Podrobnejšiu diagnózu stanovujeme USG vyšetrením a MRI- magnetickou rezonanciou.


Aká je liečba?

Komplexná konzervatívna liečba prináša vo väčšine prípadov úspech.
•  Najdôležitejšie je šetrenie hornej končatiny pri zachovaní bežných denných aktivít
•   Medikamentózna liečba nesteroidnými antiflogistikami - NSA v perorálnej forme v kombinácii lokálnej aplikácie protizápalových mastí.
•  Fyzikálna terapia –elektroliečba, laser, magnetoterapia, cryoterapia, bioptronová lampa.
•  Po ustúpení bolesti je potrebné svaly a šlachy predlaktia roztiahnuť a následne posilniť

 Ako sa lieči chronický stav bolesti?

Ak pretrváva bolestivosť po 6-8 týždňoch liečby hovoríme o chronickom stave. V týchto prípadoch sa často pristupuje ku aplikácii kortizonovej injekcie do bolestivej oblasti. Táto injekcia je veľmi účinná a populárna , avšak opakované aplikácie injekcie prinášajú negatívne následky v štruktúre šľachy.

Kedy je potrebná operačná liečba a koľko trvá rekonvalescencia? 

Po vyčerpaní komplexnej konzervatívnej liečby a pretrvávaní ťažkostí viac ako 6-12 mesiacov je vhodná operačná liečba. Pred vlastnou operáciou je potrebná podrobná diagnostika lakťového kĺbu vrátane RTG a MRI.
V chronických prípadoch býva často poškodený aj lakťový kĺb v ktorom sa zápal udržuje. V týchto prípadoch je operačné uvoľnenie napätia v šľache a odstránenie poškodeného tkaniva doplnené o artroskopickú operáciu lakťového kĺbu. Návrat do športových aktivít je po cca 3 -5 mesiacoch od operácie. Pred začatím plnej športovej aktivity je dôležité roztiahnutie a posilnenie oslabených svalov predlaktia .