Na��tavam...

Kolenný kĺb

Aké sú príčiny ťažkostí s kolenným kĺbom?

Kolenný kĺb patrí do skupiny najčastejšie poranených kĺbov v ľudskom tele. Poranenie menisku, skrížených väzov, či opotrbovanie chupavky môžu vzniknúť z viacerých príčin.

Úraz. Všeobecne môžeme povedať, že kolenný kĺb sa najčastejšie poraní pri športoch, kde dochádza ku náhlym zmenám rotácie kolena  pri zmene smeru, výskokoch či kontakte s protihráčom. Ide najmä o futbal, hokej, basketbal alebo squash. Nejedná sa však len o vrcholových športovcov, ale veľmi často  prichádza ku poraneniu kolena u rekreačne športujúcich ľudí.

Degeneratívne zmeny - artróza. Degeneratívne zmeny z "opotrebovania" kĺbu sa začínajú prejavovať často už po 40 roku života. U "vyslúžilých"športovcov však oveľa skôr. V praxi sa stretávame aj s ľudmi, ktorí nikdy nešportovali a "bolesti" kolena ich prinútia navštíviť lekára.Hovoríme o artróze kolenného kĺbu.                               

Vrodené zmeny. Do tejto skupiny zaraďujeme pacientov s hypermobilitou /voľnosťou/ a laxitou kolenného kĺbu, najmä v oblasti femoropatelárneho kĺbu - jabĺčka /pately/. Ide o vrodenú poruchu pevnosti spojiva-kĺbneho púzdra a väziva.

V dennej praxi sa stretávame s pacientami, ktorí dlhodobo podceňujú a bagatelizujú  bolesti, opuch alebo obmedzenie funkcie kolenného kĺbu. Očakávajú že to prejde "samé" a na vyšetrenia prichádzajú neskoro. Je zrejmé, že napríklad   včas ošetrený poškodený meniskus artroskopickou operáciou, dosahuje lepšie funkčné výsledky kolena ako keď sa operácia "odkladá" na čo najneskôr. Vtedy može poškodený meniskus spôsobiť sprievodné nenapraviteľné poškodenie chrupavky.