Na��tavam...

Športová traumatológia a ortopédia

Čím sa zaoberá?

Športová traumatológia a ortopédia sa zameriava na diagnostiku a liečbu úrazov ,ktoré vznikajú   pri vrcholovom športe, ale aj pri rekreačnom a príležitostnom športovaní bežných ľudí. Príčinou bývajú tvrdé kontaktné súboje alebo nepripravenosť organizmu na náročné výkony resp.s nezvládnutím techník jednotlivých športov.

Aké sú najčastejšie športové úrazy?

Medzi najčastejšie poranenia patrí podvrtnutie kolenného kĺbu pri lyžovaní, futbale či behu.Volejbalisti a basketbalisti trpia najviac na bolesti ramena a úrazy členkového kĺbu.Hokejisti sa najčastejšie vykĺbia rameno po páde na ľade ,atléti si poškodia svaly a šľachy. Tenisti a golfisti sa obvykle sťažujú na bolesti z tzv.tenisového či golfového  lakťa.

Ako sa kĺby liečili?

Športová traumatológia zaznamenala v poslednej dekáde  výrazné zmeny vo filozofii a možnostiach liečby.Základom liečby "starými metódami" bolo sádrovanie kĺbu po úraze. Diagnostika bola limitovaná len na RTG vyšetrenie a klinické skúsenosti lekára. Otvorené operačné metódy pomocou "veľkých"operačných rán ,dlhodobé pooperačné znehybnenie kĺbu  a niekoľkotýždňový pobyt v nemocnici viedli  často ku neuspokojivým výsledkom a obmedzeniu funkcie kĺbu.Rehabilitácia sa odporúčala pomerne neskoro a tak následky aj pomerne jednoduchých úrazov viedli ku koncu športovej kariéry.

Aké sú súčasné moderné trendy?

Špecializácia lekárov - traumatológov a ortopédov na športové úrazy
Včasná diagnostika poškodenia kĺbu magnetickou rezonanciou
Včasná konzervatívna alebo operačná liečba
Znehybnenie kĺbu len v nevyhnutných prípadoch na čo najkratšiu dobu pomocou moderných snímateľných ortéz
Akcelerovaná rehabilitácia za účelom zabránenia stuhnutia kĺbu a ochabnutiu svalstva
Snaha o čo najskorší návrat do pohybu a športového zaťaženia