Na��tavam...

Rehabilitácia

Rehabilitácia je na našej klinike neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby.Súčastný svetový trend odporúča po športových úrazoch a artroskopických operáciách takzvaný akcelerovaný typ rehabilitácie.To znamená,čo najkratšia imobilizácia kĺbu a čo najskoršie rozcvičovanie a posilňovanie svalstva.

Celosvetové skúsenosti poukazujú na nasledovné fakty.

  • ani tá najlepšie vykonaná operácia nedosiahne bez komplexnej rehabilitácie požadovaný funkčný výsledok a spokojnosť pacienta
  • ani tá najlepšia rehabilitácia nenapraví poškodenie makkých tkanív,ktoré si vyžaduje operačnú liečbu

Špecializované artroskopické operačné techniky majú vypracované pooperačné rehabilitačné protokoly-návody a postupy jednotlivých fáz rehabilitačného programu.Takýmto protokolom sa riadi napríklad stav po plastike predného skríženého vazu kolena alebo po artroskopickej stabilizácii ramena po Bankartovej plastike.

Cielom pooperačnej rehabilitácie je čo najskorší návrat do správnej chodze, získanie plného rozahu hybnosti kĺbu a svalovej sily.Tento komplexný princíp Vás vráti do pohybu...