Na��tavam...

Jednodňová ambulantná starostlivosť

Čo je jednodňová ambulantná starostlivosť?

Ide o moderný spôsob zdravotnej starostlivosti,ktorý je vo vyspelých krajinách zaužívaný v rôznych medicínskych odboroch.Základným princípom je, že pooperačná hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 hodín.Napríklad v  USA takto artroskopicky ošetrujú viac ako 90% pacientov s poškodením menisku v kolena. Ide o menšie špecializované centrá a kliniky "One day surgery".Na Slovensku sa tento spôsob zdravotnej starostlivosti postupne rozšruje. Je veľmi oblúbený u pacientov,ktorí boli týmto spôsobom ošetrovaní a zároveň výhodný pre poisťovne.
Jednodňová ambulantná strostlivosť  je podporovaná aj vládnym programom ministerstva zdravotníctva v rámci redukcie lôžok v nemocniciach a presunu starostlivosti do efektívnejšej ambulantnej starostlivosti.

Výhody pre pacienta.

  • Minimálny pobyt v zdravotníckom zariadení
  • Vysoká špecializácia lekárov a celého tímu
  • Moderné technické vybavenie operačnej sály
  • Nižšie riziko nemocničnej nákazy
  • Presne plánovaný termín  a čas operácie
  • Individuálny prístup celého zdravotníckeho personálu
  • Hotelové prostredie pooperačných izieb