Na��tavam...

Artroskopia

Čo je artroskopia?

Je to najmodernejšia operačná metóda ošetrenia mäkkých častí kĺbov, pri ktorej sa do kĺbu zavádza tenký optický prístroj – artroskop. Zároveň sa do kĺbu privádza sterilný roztok, čím dochádza k roztiahnutiu kĺbnej dutiny. Týmto spôsobom je možné prenášať obraz z kĺbu pomocou optického systému a kamery na monitor, na ktorom môže sledovať priebeh operácie celý operačný tím. Artroskop má priemer od 2,5 do 5 mm , takže incízia – rezná ranka, cez ktorú sa artroskop zavádza do kĺbu má menej ako 1cm. Artroskopicky môžeme vizualizovať takmer všetky kĺby v ľudskom tele.


   Výhody artroskopie

  • Malá operačná ranka
  • Presné prehliadnutie kĺbu
  • Rýchlejšie hojenie a rehabilitácia
  • Menšie poškodenie zdravých tkanív
  • Menšia pooperačná bolesť
  • Menšie riziko infekcie
  • Možnosť širokej škály operačných výkonov            
  • Dá sa realizovať v režime jednodňovej chirurgie


Na aké operácie sa artroskopia používa?

Artroskopia je určená na ošetrenie mäkkých častí kĺbov. Ide o menisky, chrupavky, kĺbne púzdro  alebo väzivo.Tieto štruktúry sa môžu poškodiť pri úraze alebo degeneráciou kĺbu - opoterbovaním. Najčastejšou artroskopickou operáciou je ošetrenie vnútorného menisku v kolene a medzi najnáročnejšie - vysokošpecializované výkony patrí plastika predného skríženého väzu a Bankartova plastika pri nestabilite ramenného kĺbu