Na��tavam...

Poškodený meniskus

Ako vzniká poškodenie menisku?

Hlavnou príčinou poškodenia menisku sú športové úrazy.Najrizikovejšie sú najmä rotačné športy ako je futbal, squash či lyžovanie.Pri týchto športoch dochádza veľmi časti ku kombinácii aj s poškodením skrížených väzov.U starších ale aj rekreačných športovcov vzniká poranenie menisku už aj pri jednoduchých úrazoch ako je bežné podvrtnutie kolena pri drepoch, alebo opakovaných aktivitách ako je beh alebo turistika.Často sa však stretávame s prejavmi poškodenia menisku u ľudí, ktorí nikdy nešportovali.Vtedy sa jedná o degeneratívne poškodenie menisku pri tzv.artróze kolena.    

Aké typy poškodenia existujú?                                  

Meniskus sa môže poškodiť celý, alebo len jeho časť.Trhliny    menisku mávajú rôzne varianty. Najčastejšie sa jedná o flap alebo lukovitú léziu. Pri chronických stavoch sa meniskus poškodzuje vo viacerých rovinách kedy hovoríme o viacnásobnej lézii.                
Ako sa dá diagnostikovať poškodenie menisku?

Pri poškodení menisku dochádza ku bolesti, opuchu a mechanickým príznakom ako je obmedzenie hybnosti alebo  až ku blokovaniu kolenného kĺbu. Poranenie menisku možno diagnostikovať na základe anamnézy, popisu úrazu pacientom a klinickým vyšetrením u špecialistu. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) potvrdzuje a bližšie špecifikuje vážnosť poranenia kolena. V prípade, že diagnóza nie je úplne jasná, je indikovaná diagnostická artroskopia, pri ktorej sa dá poškodenie menisku jednoznačne určiť a následne ošetriť.

Ako sa ošetruje poranený meniskus?

Väčšina poranení menisku najmä pri chronických ťažkostiach je indikovaná na operačné riešenie. Tento operačný výkon sa nazýva parciálna menisektómia. Jedná sa o artroskopický operačný výkon, pri ktorom sa odstraňuje len poškodená časť menisku a zdravá časť sa ponecháva v kolene.Niektoré typy poškodeného menisku- lukovitá lézia -sa dajú ošetriť zošitím – sutúrou. Tento typ ošetrenia sa robí najmä pri čerstvých úrazoch u mladých ľudí, kedy je predpoklad prihojenia poškodenej časti dobrý

Čo je výhodou odstránenia časti menisku? Nebude mi odstránená časť v kolene chýbať?

Meniskus má nepochybne veľmi dôležitú úlohu v kolennom kĺbe. Avšak pri jeho poškodení  sa väčšina jeho výhod stráca.Naopak, poškodený meniskus môže pri pokračujúcom zaťažení  kolena poraniť priľahlú chrupavku.Tým sa stav môže značne komplikovať a spôsobovať trvalé bolesti kolena s chronickým zápalom. Aj preto je vhodné včasné ošetrenie menisku artroskopickou operáciou.