Na��tavam...

Anatómia kolenného kĺbu

Anatómia

Kolenný kĺb napriek svojmu jednoduchému vzhľadu patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby. Zároveň ide o najčastejšie poranený kĺb v ľudskom organizme. Skladá sa zo štyroch kostí.Najaväčšia stehenná kosť /femur/sa spája s oboma kosťami predkolenia /tíbia,fibula/pomocou kĺbneho púzdra a väziva. Jabĺčko /patela/sa nachádza v prednej časti kolena a pri ohýbaní kĺže v stehennom kostennom záraze /sulcus femoris/. Koleno sa pri svojom pohybe nielen vystiera a ohýba, ale zároveň vykonáva viaceré ľahké rotačné pohyby.Základnými svalovými skupinami sú musculus quadriceps na chádzajúci sa na prednej časti stehna a hamstringy na zadnej strane.Kĺbna chrupavka.

Pokrýva vnútrokĺbne dotykové plochy kĺbu. Spolu s kĺbnou tekutinou, ktorá sa tvorí v kĺbnom púzdre, napomáha hladkému pohybu kĺbu a zabraňuje jeho opotrebovaniu. V mladosti je chrupavka jemná a hladká, stárnutím postupne vysychá , puká až sa postupne deformuje a odlučuje. Hovoríme o artróze.

 

Meniskus

Meniskus je presne a špeciálne tvarovaná chrupavka do mesiačikovitého  C tvaru, nachádzajúca sa na oboch stranách kolena medzi stehennou kosťou /femur/ a kosťou predkolenia /tíbiou/. Rozoznávame vnútorný - mediálny meniskus a vonkajší - laterálny meniskus. ich hlavnou úlohou je tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch na koleno a zároveň stabilizujú kolenný kĺb vyplnením  nerovnakých tvarov naliehajúcich kostí v kolene.

 


Skrížené väzy

Sú hlavnými stabilizátormi kolena. Predný skrížený väz/ACL/a zadný skrížený väz/PCL/ sa navzájom krížia v strede kolena. Predný stabilizuje posun predkolenia voči posunu dopredu a zadný proti posunu dozadu.Po stranách sa nachádzajú bočné väzy-vnútorný kolaterálny väz/LCM/ a vonkajší kolaterálny väz/LCL/.Väzy plnia svoju funkciu najmä pri kombinovaných rotačných pohybnoch.Takže pri ich poškodení dochádza ku zníženiu až strate stabilizačnej funkcie, čo má za následok nestabilitu kolena. Sumárne povedané - kosti kolena sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väzivá stabilizujú kĺb v jednotlivých polohách.

Certifikát
Certos
Naši partneri
SZĽHDôveraUnionVŠZPSportWell