Na��tavam...

Poškodenie chrupavky

Ako sa chrupavka poškodzuje?

Chrupavka sa može poškodiť úrazom, preťažovaním kĺbu ale prirodzeným opotrebovaním vekom orgaizmu, obzvlášť pri nadváhe.Takto može dojsť ku odtrhnutiu jej časti pri úraze,alebo chrupavka postupne vysychá,odlupuje sa a tak vzniká drsný povrch na kontakných plochách v kĺbe.

Ako sa prejavuje poškodenie? 

Počiatočným štádiom je pocit pukania až pichania v kolene s následným pozáťažovým opuchom kolena.Opakované punkcie kĺbnej tekutiny sú príznakom pre pokročilé poškodenie.

Má vplyv na chrupavku nestabilita kĺbu?

Mnohé súčasné štúdie poukazujú na vačšie riziko pourazovej artrózy pri poškodení skríženého väzu, alebo pri chronickom poškodení meniskov.

Ako sa chrupavka lieči?

Poškodená chrupavka sa dá liečiť len relatívne. Súčastná medicína nedokáže chrupavku vyliečiť alebo jednoducho nahradiť . Základný princíp liečby je spomalenie resp.pozastavenie degeneratívneho procesu-artrózy. Najmodernejšie výskumy umožnuju tzv.kultiváciu chrupavky-teda rozmnoženie chrupavkových buniek  v laboratóriu z kúsku vlastnej chrupavky odobratej z kolena . Do rutinnej praxe sa však tieto metódy ešte nedostali. Častejšie sa používa presun zdravej časti na poškodenú-mozaiková plastika.Táto metóda je účinná len v niektorých špecifických prípadoch.