Na��tavam...

Traumatická instabilita

Čo ja traumatická instabilita a čo je jej príčinou?

Traumatická-čiže poúrazová instabilita je stav , keď v dôsledku opakovaných úrazov-podvrtnutí členkového kĺbu, dôjde ku trvalému poškodeniu stabilizačného  väziva.

U koho vzniká najčasťejšie?

Vysoko rizikovou skupinou sú rekreační aj vrcholoví športovci , ktorí hrávajú futbal,basketbal či voleyball.Avšak častou príčinou je aj opakované podvrtnutie pri bežnej chôdzi.

Ako sa prejavuje?

Pocit neistoty až nestability členka pri športe alebo už aj pri bežnej chôdzi.

Ako sa diagnostikuje?

Diagnostika zahŕňa anamnézu, v ktorej zaznamenávame opakované podvrtnutia členka.Pri klinickom vyšetrení pozorujeme prekorigovanú hybnosť členka v tzv."intrarotačnom supinačnom"manévri  a prednú zásuvku.Pomocou magnetickej rezonancie vieme dokázať poškodenie väziva, ale aj pridruženú patológiu na chrupavkách.

Aká je jej liečba?

Primárne zaraďujeme pacientov s prejavmi instability do rehabilitačného programu.Zameriavame sa najmä na posilnenie sily svalov vonkajšej časti predkolenia a členka, pretože bývajú slabšie ako skupina svalov na vnútornej strane.Táto relatívna prevaha vnútorných svalov je predispozíciou na "instabilitu".Balančné reflexné cvičenia na Bosu či nestabilných plošinách s podporným požívaním fixátoru prinášajú výrazné zlepšenie klinického stavu a pocitu pacienta.

Kedy je potrebná operácia?

V prípade zlyhania konzervatívnej liečby je indikovaná operácia.Existuje viacero operačných techník na obnovenie stability členkového kĺbu.Niektoré rekonštruujú pôvodné roztrhnuté väzivo ,iné využívajú "štep"z inej šľachy väčšinou zo šľachy peroneus brevis.Operačná liečba dosahuje väčšinou dobrý stabilizačný efekt, odporúča sa však skôr u vrcholových športovcov, alebo u bežných ľudí s výraznými prejavmi nestability.
Certifikát
Certos
Naši partneri
SZĽHDôveraUnionVŠZPSportWell