Na��tavam...
MUDr. Miloš Vateha

MUDr. Miloš Vateha

Anesteziológ

Objednajte sa
Na vyšetrenie

MUDr. Miloš Vateha

Štúdium medicíny a kariéra

Vzdelanie:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1990-1996
 • Študijný pobyt na Universitá degli Studi Napoli, Taliansko v roku 1992

Odborná prax:

 • 2.9.1996 – 31.11.1999 – OAIM NÚTaRCH Podunajské Biskupice
 • od 1.12.1999 – KAIM UNBA Bratislava, akad. L. Dérera – Kramáre
 • od 1.1.2005 – Sportclinic s.r.o. súbežne s vyššie uvedeným

Špecializácia:

 • Atestácia I stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia, 13.10.1999
 • Atestácia II stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia, 20.11.2003
 • ETCO certificate 

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM)

Publikované a nepublikované práce

 • 9. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2002)
      Vateha, M., Pauliny M.: K problematike mozgovej smrti.
 • 10. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2003)
      Pauliny, M., Vateha, M.: Praktický prístup k ovplyvneniu pomeru V/Q pri UVP.
 • 11. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2004)
      Baďura, M., Vateha, M.: Vplyv anestetických funkcií na renálne funkcie.
 • 12. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2005)
  Vateha, M. ...: Kraniocerebrálne poranenie v rámci polytraumatizmu. Anestézia – kto je v tiesni?. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2005.
 • 13. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2006)
  Vateha, M., Hollý, V.: Prevencia aspirácie v perioperačnom období. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2006
 • 14. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2007)
  Vateha, M., Kršek,F.: Poruchy metabolizmu vody a iónov u pacienta s kraniocerebrálnym poranením. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2007
 • 15. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2008)
  Vateha, M., Chorvátová, J.: Prínos anestéziológa k dĺžke hospitalizácie chirurgického pacienta. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2008
 • 11. winterfórum a 3. Slovensko – české dni anestéziológie a intenzívnej medicíny (február                                             
      Vateha, M., Christová, E.: Nová transplantačná legislatíva v klinickej praxi
 • 16. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2009)
      Vateha, M., Hunák, R.: Nie je ambulancia ako ambulancia
  Hraško J., Vateha, M.: Aké sú limity ambulantnej anestézie? Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2009
 • 4. medzinárodný kongres slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie (september 2009)
      Vateha, M.: Princípy ambulantnej anestézie
 • 17. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2010)
  Vateha, M.: TIVA a TCI v ambulantnej anestéziologickej praxi Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2010
 • 17. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny (september 2010, Zlín)
  Vateha. M., Hunák, R.: Perioperačná starostlivosť pri ambulantnom anestéziologickom výkone Publikované v zborníku abstraktov
 • 18. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2011)
      Vateha, M., ...: Čo som sa naučil pri podávaní ambulantnej anestézie
      Hunák, R.:, Vateha, M.,: Anestéziológ  v súkromnej praxi
 • 5. medzinárodný kongres slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie (september 2011)
      Vateha, M.,...: TCI - anestézia pre ambulantnú chirurgiu
 • 20. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2013)
      Vateha, M.: Laryngeálne masky versus OTI
      Vateha, M.: TCI – anestézia bez zdržania

Medzinárodné podujatia

Fifty-Ninth Postgraduate Assembly in Anesthesiology, New York State Society of Anesthesiology. New York, NY. December 9-13, 2005.

Advanced course in organ procurement management, ETCO certificate

Ďalší personál

MUDr. Ján Pasiar

MUDr. Ján Pasiar

Ortopéd

Atestovaný ortopéd
MUDr. Ján Grauzel

MUDr. Ján Grauzel

Športový traumatológ

Lekár HC Slovan Bratislava a Slovenskej hokejovej reprezentácie.
MUDr. Norbert Krajcsovics

MUDr. Norbert Krajcsovics

Ortopéd

Atestovaný ortopéd a traumatológ, odborník na ramenný kĺb.
MUDr. František Okál

MUDr. František Okál

Ortopéd

Atestovaný ortopéd a traumatológ, člen SSAST.
Certifikát
Certos
Naši partneri
SZĽHDôveraUnionVŠZPSportWell