Na��tavam...
MUDr. Miloš Vateha

MUDr. Miloš Vateha

Anesteziológ

MUDr. Miloš Vateha

Štúdium medicíny a kariéra

Vzdelanie:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1990-1996
 • Študijný pobyt na Universitá degli Studi Napoli, Taliansko v roku 1992

Odborná prax:

 • 2.9.1996 – 31.11.1999 – OAIM NÚTaRCH Podunajské Biskupice
 • od 1.12.1999 – KAIM UNBA Bratislava, akad. L. Dérera – Kramáre
 • od 1.1.2005 – Sportclinic s.r.o. súbežne s vyššie uvedeným

Špecializácia:

 • Atestácia I stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia, 13.10.1999
 • Atestácia II stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia, 20.11.2003
 • ETCO certificate 

Členstvo v odborných spoločnostiach

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM)

Publikované a nepublikované práce

 • 9. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2002)
      Vateha, M., Pauliny M.: K problematike mozgovej smrti.
 • 10. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2003)
      Pauliny, M., Vateha, M.: Praktický prístup k ovplyvneniu pomeru V/Q pri UVP.
 • 11. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2004)
      Baďura, M., Vateha, M.: Vplyv anestetických funkcií na renálne funkcie.
 • 12. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2005)
  Vateha, M. ...: Kraniocerebrálne poranenie v rámci polytraumatizmu. Anestézia – kto je v tiesni?. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2005.
 • 13. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2006)
  Vateha, M., Hollý, V.: Prevencia aspirácie v perioperačnom období. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2006
 • 14. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2007)
  Vateha, M., Kršek,F.: Poruchy metabolizmu vody a iónov u pacienta s kraniocerebrálnym poranením. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2007
 • 15. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2008)
  Vateha, M., Chorvátová, J.: Prínos anestéziológa k dĺžke hospitalizácie chirurgického pacienta. Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2008
 • 11. winterfórum a 3. Slovensko – české dni anestéziológie a intenzívnej medicíny (február                                             
      Vateha, M., Christová, E.: Nová transplantačná legislatíva v klinickej praxi
 • 16. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2009)
      Vateha, M., Hunák, R.: Nie je ambulancia ako ambulancia
  Hraško J., Vateha, M.: Aké sú limity ambulantnej anestézie? Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2009
 • 4. medzinárodný kongres slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie (september 2009)
      Vateha, M.: Princípy ambulantnej anestézie
 • 17. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2010)
  Vateha, M.: TIVA a TCI v ambulantnej anestéziologickej praxi Publikované v zborníku Novinky v anestéziológii, intenzívnej medicíne a algeziológii 2010
 • 17. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní mediciny (september 2010, Zlín)
  Vateha. M., Hunák, R.: Perioperačná starostlivosť pri ambulantnom anestéziologickom výkone Publikované v zborníku abstraktov
 • 18. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2011)
      Vateha, M., ...: Čo som sa naučil pri podávaní ambulantnej anestézie
      Hunák, R.:, Vateha, M.,: Anestéziológ  v súkromnej praxi
 • 5. medzinárodný kongres slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie (september 2011)
      Vateha, M.,...: TCI - anestézia pre ambulantnú chirurgiu
 • 20. kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou (máj 2013)
      Vateha, M.: Laryngeálne masky versus OTI
      Vateha, M.: TCI – anestézia bez zdržania

Medzinárodné podujatia

Fifty-Ninth Postgraduate Assembly in Anesthesiology, New York State Society of Anesthesiology. New York, NY. December 9-13, 2005.

Advanced course in organ procurement management, ETCO certificate

Ďalší personál

MUDr. Ján Grauzel

MUDr. Ján Grauzel

Športový traumatológ

Lekár HC Slovan Bratislava a Slovenskej hokejovej reprezentácie.
MUDr. František Okál

MUDr. František Okál

Ortopéd

Atestovaný ortopéd a traumatológ, člen SSAST.
MUDr. Norbert Krajcsovics

MUDr. Norbert Krajcsovics

Ortopéd

Atestovaný ortopéd a traumatológ, odborník na ramenný kĺb.
MUDr. Ján Pasiar

MUDr. Ján Pasiar

Ortopéd

Atestovaný ortopéd